Cenník BiddingTools

Vyskúšajte si naše služby na 14 dní zadarmo. Podľa výsledkov
si potom vyberiete balíček, ktorý vám bude najviac vyhovovať. [ Vyskúšať zadarmo » ]

Standard

Najobľúbenejšie
229 €/mesačně
Heureka.sk
Automatický bidding
Automatický bidding
Bidding na Heureke.sk riadi algoritmus, ktorý na základe nastavenia pravidiel bidovania automaticky preceňuje produkty a tie sa podľa výkonu a nastavenej bidovacej stratégie zapínajú/vypínajú do bidovania. Kontrola aktuálnej pozície a precenenie prebieha až 12x za deň, čo umožňuje dosiahnuť maximálny obrat pri zachovaní optimálnych nákladov.
Optimalizácia a úprava inzercie (3h)
Optimalizácia a úprava inzercie
Automatickému bidovaciemu algoritmu sekunduje ľudská práca. Úlohou optimalizátorov je nastavenie pravidiel bidovania každému e-shopu a celkový dohľad nad inzerciou. Balíček Standard zahŕňa 3 hodíny marketingovej podpory mesačne. Časovú dotáciu môžete čiastočne čerpať tiež na párovanie produktov. Hodinová sadzba nad rámec balíčka je 59 €/hod.
Poradenstvo k porovnávačom
Poradenstvo k porovnávačom
Poskytneme vám bezplatné konzultácie nielen k účtom a inzercii na porovnávačoch, ale aj v nadväznosti na ďalšie marketingové aktivity.
Nástroj pre editáciu feedov XeMeL
Nástroj pre editáciu feedov XeMeL
XeMeL je online nástroj na editáciu XML feedov, vďaka ktorému si môžete rýchlo a jednoducho optimalizovať vaše feedy. Ako klienti BiddingTools ho môžete používať úplne zadarmo.
Párovanie produktov cez XeMeL
Párovanie produktov cez XeMeL
Vaša nespárované produkty upravíme cez editor feedov XeMeL tak, aby sa v poriadku spárovali na produktovej karty vo tovarových porovnávačoch. Na párovanie môžete čerpať hodiny z časového fondu Optimalizácia a úpravy inzercie. Hodinová sadzba nad rámec balíčka je 59 €/hod.
Audit XML feedov
Audit XML feedov
Jedná sa o prehľad chýb a možných tipov na vylepšenie vašich produktových feedov. K PDF auditom tiež prikladáme XLSX súbor s chybami u konkrétnych produktov, aby mohol váš programátor chyby ľahko nájsť a opraviť.
Audit účtov na porovnávačoch
Audit účtov na porovnávačoch
Počas testovacieho obdobia pre vás zdarma pripravíme audit účtov na produktových porovnávačoch. Podrobnou analýzou odhalíme nedostatky účtov, ktorých zlepšením môžete výrazne zlepšiť vašu prezentáciu na porovnávačoch a dosahované výsledky.
Zoznam TOP produktov
Zoznam TOP produktov
Jedná sa o prehľadne spracovaný zoznam najpredávanejších produktov za jednotlivé kategórie, v ktorých máte zalistované produkty na Heureke (tzv. Heureka TOP produkty). Objednajte si balíček služieb Premium a získajte pravidelný prehľad najpredávanejších produktov na trhu vo vašom segmente.
Podklady pre cenotvorbu
Podklady pre cenotvorbu
Podklady pre cenotvorbu vygenerujeme pre vaše spárované produkty na Heureke. Pri každom vašom produkte budete vedieť, koľko iných predajcov ho aktuálne ponúka, a za aké ceny. Objednajte si balíček služieb Premium a získajte pravidelný prehľad o konkurencieschopnosti cien vášho tovaru.
Mesačný reporting
Mesačný reporting
Na začiatku každého mesiaca vám zašleme prehľadný report efektivity za predchádzajúci mesiac. Potom sa s vami spojí pridelený obchodník a výsledky s vami prekonzultuje.

Premium

299 €/mesačně
Heureka.sk
Automatický bidding
Automatický bidding
Bidding na Heureke.sk riadi algoritmus, ktorý na základe nastavenia pravidiel bidovania automaticky preceňuje produkty a tie sa podľa výkonu a nastavenej bidovacej stratégie zapínajú/vypínajú do bidovania. Kontrola aktuálnej pozície a precenenie prebieha až 12x za deň, čo umožňuje dosiahnuť maximálny obrat pri zachovaní optimálnych nákladov.
Optimalizácia a úprava inzercie (6h)
Optimalizácia a úprava inzercie
Automatickému bidovaciemu algoritmu sekunduje ľudská práca. Úlohou optimalizátorov je nastavenie pravidiel bidovania každému e-shopu a celkový dohľad nad inzerciou. Balíček Premium zahŕňa 6 hodín marketingovej podpory mesačne. Časovú dotáciu môžete čiastočne čerpať tiež na párovanie produktov. Hodinová sadzba nad rámec balíčka je 59 €/hod.
Poradenstvo k porovnávačom
Poradenstvo k porovnávačom
Poskytneme vám bezplatné konzultácie nielen k účtom a inzercii na porovnávačoch, ale aj v nadväznosti na ďalšie marketingové aktivity.
Nástroj pre editáciu feedov XeMeL
Nástroj pre editáciu feedov XeMeL
XeMeL je online nástroj na editáciu XML feedov, vďaka ktorému si môžete rýchlo a jednoducho optimalizovať vaše feedy. Ako klienti BiddingTools ho môžete používať úplne zadarmo.
Párovanie produktov cez XeMeL
Párovanie produktov cez XeMeL
Vaša nespárované produkty upravíme cez editor feedov XeMeL tak, aby sa v poriadku spárovali na produktovej karty vo tovarových porovnávačoch. Na párovanie môžete čerpať hodiny z časového fondu Optimalizácia a úpravy inzercie. Hodinová sadzba nad rámec balíčka je 59 €/hod.
Audit XML feedov
Audit XML feedov
Jedná sa o prehľad chýb a možných tipov na vylepšenie vašich produktových feedov. K PDF auditom tiež prikladáme XLSX súbor s chybami u konkrétnych produktov, aby mohol váš programátor chyby ľahko nájsť a opraviť.
Audit účtov na porovnávačoch
Audit účtov na porovnávačoch
Počas testovacieho obdobia pre vás zdarma pripravíme audit účtov na produktových porovnávačoch. Podrobnou analýzou odhalíme nedostatky účtov, ktorých zlepšením môžete výrazne zlepšiť vašu prezentáciu na porovnávačoch a dosahované výsledky.
Zoznam TOP produktov
Zoznam TOP produktov
Jedná sa o prehľadne spracovaný zoznam najpredávanejších produktov za jednotlivé kategórie, v ktorých máte zalistované produkty na Heureke (tzv. Heureka TOP produkty).
Podklady pre cenotvorbu
Podklady pre cenotvorbu
Podklady pre cenotvorbu vygenerujeme pre vaše spárované produkty na Heureke. Pri každom vašom produkte budete vedieť, koľko iných predajcov ho aktuálne ponúka, a za aké ceny.
Mesačný reporting
Mesačný reporting
Na začiatku každého mesiaca vám zašleme prehľadný report efektivity za predchádzajúci mesiac. Potom sa s vami spojí pridelený obchodník a výsledky s vami prekonzultuje.

Individual

Balíček na mieru
Individuálna cena/mesačně
Heureka.sk
Automatický bidding
Automatický bidding
Bidding na Heureke.sk riadi algoritmus, ktorý na základe nastavenia pravidiel bidovania automaticky preceňuje produkty a tie sa podľa výkonu a nastavenej bidovacej stratégie zapínajú/vypínajú do bidovania. Kontrola aktuálnej pozície a precenenie prebieha až 12x za deň, čo umožňuje dosiahnuť maximálny obrat pri zachovaní optimálnych nákladov.
Optimalizácia a úprava inzercie
Optimalizácia a úprava inzercie
Automatickému bidovaciemu algoritmu sekunduje ľudská práca. Úlohou optimalizátorov je nastavenie pravidiel bidovania každému e-shopu a celkový dohľad nad inzerciou. Individuálny balíček zahŕňa počet hodín marketingovej podpory podľa vašej potreby.
Poradenstvo k porovnávačom
Poradenstvo k porovnávačom
Poskytneme vám bezplatné konzultácie nielen k účtom a inzercii na porovnávačoch, ale aj v nadväznosti na ďalšie marketingové aktivity.
Nástroj pre editáciu feedov XeMeL
Nástroj pre editáciu feedov XeMeL
XeMeL je online nástroj na editáciu XML feedov, vďaka ktorému si môžete rýchlo a jednoducho optimalizovať vaše feedy. Ako klienti BiddingTools ho môžete používať úplne zadarmo.
Párovanie produktov cez XeMeL
Párovanie produktov cez XeMeL
Vaša nespárované produkty upravíme cez editor feedov XeMeL tak, aby sa v poriadku spárovali na produktovej karty vo tovarových porovnávačoch.
Audit XML feedov
Audit XML feedov
Objednajte si túto službu a nechajte si od nás spracovať prehľad chýb a možných tipov na vylepšenie vašich produktových feedov. K PDF auditom tiež prikladáme XLSX súbor s chybami u konkrétnych produktov, aby mohol váš programátor chyby ľahko nájsť a opraviť.
Audit účtov na porovnávačoch
Audit účtov na porovnávačoch
Počas testovacieho obdobia pre vás zdarma pripravíme audit účtov na produktových porovnávačoch. Podrobnou analýzou odhalíme nedostatky účtov, ktorých zlepšením môžete výrazne zlepšiť vašu prezentáciu na porovnávačoch a dosahované výsledky.
Zoznam TOP produktov
Zoznam TOP produktov
Objednajte si túto službu a získajte prehľadne spracovaný zoznam najpredávanejších produktov za jednotlivé kategórie, v ktorých máte zalistované produkty na Heureke (tzv. Heureka TOP produkty)
Podklady pre cenotvorbu
Podklady pre cenotvorbu
Objednajte si túto službu a získajte podklady pre cenotvorbu pre vaše spárované produkty na Heureke. Pri každom vašom produkte budete vedieť, koľko iných predajcov ho aktuálne ponúka, a za aké ceny.
Mesačný reporting
Mesačný reporting
Na začiatku každého mesiaca vám zašleme prehľadný report efektivity za predchádzajúci mesiac. Potom sa s vami spojí pridelený obchodník a výsledky s vami prekonzultuje.
SPUSTIŤ TESTOVACIE OBDOBIE NA 14 DNÍ
Ceny uvádíme bez DPH.
Hodinová sadzba marketingovej podpory stojí 59 €.
Máte otázky?
Radi to s vami preberieme.
Zavolajte Lucii
alebo nám napíšte

Na čo sa nás často pýtate

Ako funguje skúšobná verzia?
Po úspešnej registrácii budete po dobu 14 dní zadarmo testovať kľúčové funkcie BiddingTools. Vyskúšate všetky služby a vychytávky a po uplynutí testovacieho obdobia od nás dostanete report. Ten s vami prejdeme a vyhodnotíme. Na základe dosiahnutých výsledkov sa potom spolu dohodneme na možnostiach ďalšej už platenej spolupráci.
Čo dostanem v rámci testovacieho obdobia?
Nastavenie a spustenie automatického biddingu; audit účtov na porovnávačoch, ktoré do testingu pridáte; pre Heureka účty potom podklady pre cenotvorbu a zoznam TOP najpredávanejších produktov vo vašom segmentu podľa Heureky. Novo môžete testovať náš nástroj na editáciu XML feedov - www.xemel.cz.
Ktorý balíček je pre mňa najvhodnejší?
Na túto otázku si spolu odpovieme pri vyhodnocovaní výsledkov na konci vášho testovacieho obdobia. Niektorí klienti chcú pomôcť len ​​s bidovaním produktov, iných zase najviac trápi spárovanosť produktov, cenová stratégia atď. Spoločne vyberieme najvhodnejší variant priamo pre vás, ktorý povedie k zlepšeniu výsledkov na porovnávačoch. Veľa vecí zautomatizujeme, aby ste šetrili drahocenný čas.
Čo sa stane, keď po bezplatnom testovaní nebudem chcieť pokračovať v spolupráci?
Vôbec nič. Testujeme preto, aby ste sa mohli rozhodovať na základe reálnych čísel. Ak vás výsledky nepresvedčia, ukončíme spoluprácu a do porovnávačov vrátime váš pôvodný XML feed.
Prečo som si vybral BiddingTools
 Keď sa povie „naozaj dobrá a prínosná spolupráca", vybaví sa mi okamžite BiddingTools. Ich služby sú pre nás bezpochyby prínosom. Preukazujú to ako vynikajúcimi výsledkami (nižšia PNO, vyššie konverzie a tým pádom aj tržby), tak aj vynikajúcou podporou, ktorú od nich dostávame. Ústretovo a pružne reagujú na všetky potreby našich e-shopov a my sa tak môžeme lepšie venovať svojim zákazníkom a obchodu samotnému. 
Josef Kolka
[Penta.cz]
Už v priebehu bezplatného 14 dňového testovania zbierate ovocie automatického bidovania.
Už ma poznáte? Som Xemel, online editor XML feedov. Novinka od Biddingtools.
Zistiť viac